Ets. Counson et Fils

Zoeken

LG hardware

LG hardware

Met het Kia Navteq-LG navigatiesysteem vindt u de efficiëntste routes naar uw bestemmingen, waardoor u tijd, brandstof en geld kunt besparen. Uw Kia-navigatiesysteem geeft u meer dan enkel aanwijzingen van A naar B; het helpt u te vinden waarnaar u op zoek bent, of u nu de dichtstbijzijnde locaties van parkeerplaatsen, hotels, benzinestations of restaurants zoekt. Met de bijkomende voordelen van verkeersinformatie biedt het navigatiesysteem u ook een alternatieve route als er een file op uw gebruikelijke route staat. Voor uw gemoedsrust kunt u bovendien uw exacte locatie zeer nauwkeurig aangeven als u onderweg hulp nodig hebt.

Waarom kan mijn systeem de huidige autopositie niet herkennen?

Als u het GPS-systeem wilt initialiseren (voor de eerste keer of nadat u het opnieuw hebt geïnstalleerd), moeten de GPS-connector en het snelheidssignaal correct worden aangesloten. Rijd circa 30 minuten met de auto om de huidige autopositie te stabiliseren. Als de auto is geparkeerd in een ondergrondse garage met een steile in- of uitgang, heeft het systeem mogelijk enkele minuten nodig om de huidige positie te herkennen.

 

Waarom hoor ik de stembegeleiding niet?

Controleer of het volume niet is gedempt.

 

Waarom zegt mijn systeem niet de naam van de weg waar ik moet afslaan?

U krijgt stembegeleiding voor wegnummers wanneer u langs routes navigeert; stembegeleiding voor straatnamen wordt echter niet ondersteund.

 

Waarom is er een verschil tussen de weg waarop ik rijd en de weg die wordt weergegeven op de kaart?

Hoewel GPS zeer nauwkeurig is, geldt er vaak een klein tolerantiemarge. Wanneer de GPS-ontvanger wordt geïnstalleerd, kan er een marge van ongeveer 10 meter optreden. Wanneer u echter op een weg rijdt die onlangs is aangelegd, kunnen er afwijken optreden als de geïnstalleerde kaartversie niet de meest actuele versie is.

 

Waarom kan ik de kaart niet zien op mijn navigatiesysteem?

Als u de kaart zelfs niet kunt zien nadat u de navigatie hebt uitgevoerd, zijn de gegevens in het geheugen beschadigd. Probeer het apparaat eerst te herstellen naar de originele fabrieksinstellingen. Als het probleem zich blijft voordoen nadat u de fabrieksinstellingen hebt hersteld, neemt u contact op met uw dealer.

 

Welke gegevens worden opgeslagen bij de laatste bestemming?

Bij het berekenen van een route wordt de informatie over de bestemming opgeslagen in het systeemgeheugen, tenzij de bestemming werd ingesteld met het menu "Tour Planner".

 

Ik heb de waarde van een GPS-coördinaat ingevoerd in het menu "GPS input", maar het systeem berekent de route niet. Wat moet ik doen?

Het kan voorkomen dat de positie die is gekoppeld aan de GPS-invoer, in een rivier, in zee of op een berg ligt, of niet wordt gevonden omdat de kaartdekking niet toereikend is. Controleer nogmaals of de GPS-coördinaten correct zijn.

 

Waarom is het menu "Show Tour" niet actief?

Het menu "Show Tour" is alleen actief wanneer de huidige route toerpunten bevat, die moeten worden ingesteld via het menu "Tour Planner". Anders is het menu "Show Tour" niet actief.

 

Hoe kan ik een favoriete bestemming instellen?

Als het voertuig zich bevindt op de locatie die u wilt opslaan, selecteert u de opslagpositie (1 tot 12) waar u deze wilt opslaan en houdt u deze knop ongeveer 1 seconde ingedrukt. Geef de favoriet een naam door het toetsenbord te gebruiken. U kunt de namen van "thuis" en "werk" niet wijzigen. Als het voertuig zich niet bevindt op de locatie die u als favoriet wilt opslaan, kunt u de locatie invoeren in het adresboek en vervolgens van daaruit opslaan als favoriet.

 

Wat doet de functie "Continue/Stop Guidance"?

In dit menu kunt u de bestaande route annuleren door op de knop "Stop Guidance" te drukken. Klik op de knop "Continue Guidance" om terug te keren naar de vorige status en de vorige route te berekenen. Deze functie wordt inactief als u de bestemming eenmaal hebt bereikt.

 

Wat is TMC?

TMC (Traffic Message Channel) is een verkeersinformatieservice. U kunt informatie over de verkeersstroom ontvangen via de radio. De TMC-zender wordt automatisch ingesteld. Zie de volgende vraag voor meer informatie.

 

Hoe kan ik een specifieke TMC-zender instellen om TMC-gegevens te ontvangen?

U kunt een specifieke TMC-zender controleren en instellen via het instellingenmenu ("Setting" -> "TMC" -> "Favorite TMC Station"). De nieuwe zender wordt geactiveerd wanneer u de functie "Automatic TMC Station" uitschakelt.

 

Waarom worden sommige TMC-verkeerspictogrammen grijs weergegeven op het kaartscherm, terwijl andere een kleur hebben?

Grijze pictogrammen staan voor gebeurtenissen die niet aanwezig zijn op de route. Pictogrammen in kleur staan voor gebeurtenissen die wel aanwezig zijn op de route.

 

Waarom werkt de functie voor een omleiding niet, hoewel er TMC-verkeersgebeurtenissen aanwezig zijn op mijn route?

De volgende verkeersgebeurtenissen leiden tot een omleiding op de route: stilstaand verkeer, files, een verkeersopstopping wegens afgesloten wegen (tenzij de weg is afgesloten wegens gladheid). Andere gebeurtenissen leiden niet tot een omleiding op de route.

 

Waarom kom ik een file tegen op de weg die niet door TMC is aangegeven op mijn kaart?

De gemelde verkeersgebeurtenissen kunnen verschillen, afhankelijk van de status van de radiozender en het land waarin het voertuig zich bevindt. In de volgende landen geldt gratis TMC-ondersteuning voor het navigatiesysteem: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland. In de volgende landen wordt het uitzenden van verkeersinformatie niet ondersteund: Hongarije, Portugal, Slovenië, Slowakije, enz. Voor landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Finland, waar alleen commerciële TMC (een betaalde service) beschikbaar is, beschikt het navigatiesysteem niet over de functie om deze service te ontvangen.

 

Welke TMC-gebeurtenissen worden weergegeven onder "Nearby"?

Alle TMC-gebeurtenissen binnen een straal van 200 km vanaf de huidige positie worden weergegeven. Als het systeem de huidige positie niet kan bepalen, worden er ook geen TMC-gebeurtenissen weergegeven.

 

Een TMC-gebeurtenis is verwijderd uit de lijst "Route". Hoe kan dit?

Het systeem werkt TMC-gebeurtenissen elke 7 seconden bij en verwijdert gebeurtenissen langs de route zodra u deze bent gepasseerd.

 

Ik heb een TMC-gebeurtenis geannuleerd, maar er verschijnt nog steeds pop-upvenster voor die gebeurtenis.

Het TMC-pop-upvenster wordt opnieuw weergegeven telkens wanneer er binnen 10 km van een vermijdbare gebeurtenis, een afslag is.

 

Waarom worden sommige resultaten in meer dan één lijst weergegeven wanneer ik op een POI naar een bestemming zoek?

Sommige POI's zijn mogelijk geregistreerd in meer dan één categorie. "ABC" kan bijvoorbeeld zijn geregistreerd als een restaurant of een winkelcentrum als dit een restaurant is dat in een winkelcentrum is gevestigd. Door te klikken op de details van de POI kunt u meer informatie over het type POI bekijken.

 

Waarom zijn de zoekresultaten wanneer ik zoek op een POI niet hetzelfde als wanneer ik zoek op een POI in een stad, terwijl ik in dezelfde stad ben?

Het zoeken op een POI is gebaseerd op een zoekstraal van 100 km vanaf de huidige positie, terwijl bij het zoeken op een POI in een stad alleen wordt gezocht binnen de geselecteerde stad. Daarom levert zoeken op een POI meer resultaten op dan zoeken op een POI in een stad.

 

Waarom is een bepaalde POI niet opgenomen in de zoekresultaten voor POI's?

Het zoeken op een POI is gebaseerd op de huidige locatie van het apparaat. Als het systeem de huidige positie niet kan bepalen, kan het ook niet zoeken in de POI-gegevens. Bovendien kunnen de kaartgegevens afwijken van de werkelijke situatie, afhankelijk van de versie van de kaartupdate die in het systeem is geïnstalleerd.

 

Kan ik het straatnummer van een POI wijzigen?

Nee, u kunt het straatnummer van een POI niet wijzigen.

 

Waarom kan ik de knop "Call" niet selecteren voor een telefoonnummer in de zoekresultaten van een POI?

Deze knop wordt alleen geactiveerd wanneer de POI-gegevens informatie over het telefoonnummer bevatten en er een Bluetooth®-telefoon is aangesloten.

 

Waarom kan ik niet de volledige naam invoeren wanneer ik "Store" gebruik om een locatie op te slaan?

Het systeem is zodanig ingesteld dat er maximaal 20 tekens kunnen worden ingevoerd voor namen/beschrijvingen.

 

Waarom verandert het scherm plotseling wanneer ik gegevens invoer met het toetsenbord?

Het systeem begint direct te zoeken en de beschikbare resultaten worden verder verfijnd naarmate er extra tekens worden ingevoerd via het toetsenbord. Zodra er minder dan zes zoekresultaten beschikbaar zijn, wordt op het scherm automatisch deze lijst met zes of minder resultaten weergegeven.

 

Hoe kan ik overschakelen naar de scrollmodus?

Als u op de kaart wilt overschakelen naar de scrollmodus, houdt u de kaart drie seconden aangeraakt.

 

Hoe kan ik door de kaart scrollen in de scrollmodus?

Er zijn twee scrollfuncties, namelijk:

  1.   'modus met één aanraking' – wanneer u een punt op de kaart gedurende een korte tijd aanraakt, wordt dat punt het midden van de kaart.

  2.   'modus met lange aanraking' – wanneer u een punt op de kaart gedurende een langere tijd aanraakt, blijft de kaart in dezelfde richting scrollen.

Waarom is de kompasknop (in de linkerbovenhoek van het scherm) uitgeschakeld in de 3D-modus?

In de 3D-modus bevindt de rijrichting zich altijd boven aan het scherm en beweegt de kaart op basis hiervan. De kaartweergave naar het noorden wordt niet ondersteund in de 3D-modus en daarom is de kompasknop uitgeschakeld en kan deze knop niet worden gebruikt om het noorden aan te geven op de kaart.

 

Kan ik naar de scrollmodus gaan wanneer het scherm is gesplitst?

Nee, u kunt niet naar de scrollmodus gaan wanneer het scherm is gesplitst. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u overschakelen naar de volledige schermmodus.

 

Wat wordt er weergegeven in het gesplitste scherm?

Als u een route met begeleiding gebruikt, worden de pictogrammen voor de volgende afslag en de daaropvolgende afslag weergegeven. Als u geen route met begeleiding gebruikt, afwijkt van de geplande route of zich niet op een weg bevindt, wordt het kompas weergegeven.

 

Kan ik een positie opslaan in de demonstratiemodus?

Nee, u kunt geen positie opslaan in de demonstratiemodus.

 

Waarom is de omleidingknop soms uitgeschakeld?

Als de bestemming (inclusief toerpunten) te dicht bij uw huidige positie ligt, is de omleidingknop uitgeschakeld, tenzij er omleidingen mogelijk zijn. Ook in de demonstratiemodus kunt u niet naar de omleidingmodus gaan.

 

Waarom is de knop "Longer" soms uitgeschakeld in het omleidingscherm?

Wanneer u een omleiding selecteert, kunt u de omleiding uitbreiden door op de knop "Longer" te drukken; dit is de tweede knop vanaf de linkerkant van het scherm. Soms is de knop "Longer" echter uitgeschakeld om een van de volgende redenen:

1.      Wanneer de omleiding al is ingesteld op de maximale omleidingsafstand van 100 km.

2.  Terwijl het systeem bezig is met het berekenen van het volgende mogelijke omleidingspunt.

 

Wat is de functie van de knop "Hard" tijdens het berekenen van de route?

Als u tijdens het berekenen op deze toets drukt, wordt de routeberekening geannuleerd.

 

Ik heb problemen met de Bluetooth-functie van mijn navigatiesysteem.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor verdere technische instructies met betrekking tot de Bluetooth-functie.

 

Kia maakt gebruik van cookies op haar website voor het beheer van webstatistieken, sociale media en ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Door onze website te bezoeken of door op "Sluiten" te klikken geeft u toestemming om cookies te gebruiken. Indien u meer informatie wenst over het gebruik van cookies, lees dan ons cookiebeleid.

Geen cookie modus | Meer lezen